Verzendkosten e.d.

Verzendkosten:

De verzendkosten voor Nederland zijn 7,25 post nl pakket tot 10 kg, DHL 5,75 tot 10 kilo of aangetekend 9,20 met post NL, DHL heeft geen aangetekende verzekerde zending.  De  buishangertjes passen in een bubbel enveloppe, of plat kartonnendoosje het zgn. brievenbuspakketje, hiervoor zijn de verzendkosten ongeveer 4,50 euro. Verzenden van de buishangertjes en de anti stralingshangers als brievenbuspakketje is op EIGEN RISICO, (ik verpak het zeer goed, maar soms gaat het er zo beroerd aan toe bij post nl. dat zelfs de beste inpakker hier niet van kan winnen)   Het is ook mogelijk om op afspraak uit te komen zoeken, en of je bestelling op te halen hier in Borculo. Neem hiervoor even telefonisch 06-27027240 of via het contactformulier contact met me op, om een tijd af te spreken. De verzendkosten voor BelgiĆ« kunnen goedkoper zijn via DHL of GLS dan via post nl. (mits de doos niet al te groot is, want GLS rekent pakketmaat).

Retourbeleid

Retourbeleid Retourbeleid: U heeft 14 dagen vanaf het moment dat u de producten heeft ontvangen, om te beslissen of u het product wilt retourneren. Deze beslissing van u om het product terug te sturen moet binnen die 14 dagen bij mij, Francis Hagen, per mail, of telefonisch zijn gemeld, daarna heeft u nog een week de tijd om het product deugdelijk te verpakken en terug te sturen. Als u besluit een product terug te sturen dan gelden de volgende voorwaarden: Het pakket dient netjes, deugdelijk en bij voorkeur in de originele verpakking verzonden te worden. Het product moet in dezelfde staat ingestuurd worden als dat u het heeft ontvangen U moet het product voorzichtig verpakken, en er rekening mee houden dat orgonite kan breken als glas, dus het liefst in dezelfde verpakking als dat ik het verzonden heb, en dan verzekerd en traceerbaar versturen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de schade of verlies van het pakket tijdens het retourvervoer. Ongefrankeerde pakketten zullen niet door mij worden geaccepteerd, tenzij dit vooraf met mij is overeengekomen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Uitsluiting van dit retourbeleid geldt voor producten die vervaardigd zijn in opdracht van klant. Zodra ik het product/ pakket ontvangen heb, stort ik de aankoopsom uiterlijk binnen 7 werkdagen terug. Stuur het pakket alstublieft op met duidelijke vermelding van uw adresgegevens. Het adres waar u het pakket naar toe kunt sturen is: Francis Hagen Koningin Julianastraat 15 7271GN Borculo 0627027240

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; betreffende weddenschappen en loterijen.